Quạt Điều Hòa

Quạt Điều Hòa Phun Sương Hơi Nước Máy Điều Hòa Daichipro DCP-10000, Nhật Bản 6,600,000₫ Máy Làm Mát Daichipro DCP-1600, Nhật Bản 2,800,000₫ Máy Làm Mát Daichipro DCP-2500, Nhật Bản 3,050,000₫ Máy làm mát Daichipro DCP-4000, Nhật Bản 2,850,000₫ Máy Làm Mát Daichipro DCP-5000, Nhật Bản 2,750,000₫ Máy Làm Mát Daichipro DCP-5500, Nhật Bản 2,900,000₫ Máy Làm Mát Daichipro DCP-5500RC, Nhật Bản […]

Máy Phát Điện

Máy Phát Điện Mini MÁY PHÁT ĐIỆN BAMBOO 3600C (2,5KW) 7,500,000₫ Máy phát điện Bamboo 3600E (2.5kw đề nổ) 8,700,000₫ Máy Phát Điện Bamboo 3800E (2.8kw đề nổ) 8,700,000₫ Máy phát điện Bamboo 4800C (3kw) 8,200,000₫ Máy phát điện Honda EP2500CX( Đề Nổ-2.5kva) 8,000,000₫ Máy Phát Điện Honda EP4000CX( Đề Nổ-3kva) 9,000,000₫ Máy phát điện Honda EP6500CX( Đề Nổ-5.5kva) […]

Máy Hàn Inverter

Máy Hàn Điện Tử Asake MMA-250 Mini 1,350,000₫ Máy Hàn Điện Tử BTEC MMA-160J1 Mini 1,550,000₫ Máy Hàn Điện Tử inverter BTEC MMA-160J1 1,180,000₫ Máy hàn Điện Tử inverter BTEC MMA-200J2 1,950,000₫ Máy hàn Điện Tử inverter BTEC MMA-250J1 2,350,000₫ Máy Hàn Điện Tử JASIC ARC 250I 4,750,000₫ Máy hàn Điện Tử Jasic ARC-250D 6,120,000₫

Máy Rửa Xe

Máy Rửa Xe Mini  MÁY RỬA XE MINI, MÁY XỊT RỬA ÁP LỰC CAO LCN N85, CÔNG NGHỆ MỚI 1,320,000₫ Máy Rửa Xe Asake TC3-2000W, Nhật bản 1,690,000₫ Máy Rửa Xe Asake TC4-2500W, Nhật bản 1,980,000₫ Máy Rửa Xe BOSCH SH-2020, Technology CHLB Đức 1,680,000₫ Máy Rửa Xe Honda HD101A, Nhật Bản 1,680,000₫ Máy Rửa […]

Call: 0878.229965

Chat Zalo