Máy Phát Điện

Máy Phát Điện Mini

MÁY PHÁT ĐIỆN BAMBOO 3600C (2,5KW) 7,500,000₫

Máy phát điện Bamboo 3600E (2.5kw đề nổ) 8,700,000₫

Máy Phát Điện Bamboo 3800E (2.8kw đề nổ) 8,700,000₫

Máy phát điện Bamboo 4800C (3kw) 8,200,000₫

Máy phát điện Honda EP2500CX( Đề Nổ-2.5kva) 8,000,000₫

Máy Phát Điện Honda EP4000CX( Đề Nổ-3kva) 9,000,000₫

Máy phát điện Honda EP6500CX( Đề Nổ-5.5kva) 13,000,000₫

Máy phát điện Inverter Fumak FX12500 5,650,000₫

Máy phát điện Inverter Fumak FX8500 4,250,000₫

MÁY PHÁT ĐIỆN KAMASTSU 2900CX 4,850,000₫

Máy Phát Điện Kamastsu 2900CXE 5,650,000₫

Máy Phát Điện Kamastsu 3900cx 3kw chạy xăng 5,800,000₫

Máy Phát Điện KAMASTSU 3900CXE 6,050,000₫

Máy phát điện Kamastsu 6900CXE 10,500,000₫

Máy Phát Điện MiNi DENKO DG1500, Nhật Bản 3,200,000₫

Máy Phát Điện Mini Elemax SHX1000, Nhật Bản 12,350,000đ

Máy Phát Điện Mini Elemax SHX2000, Nhật Bản 16,600,000₫

Máy Phát Điện MiNi Honda EB 1000, Nhật Bản 12,650,000₫

Máy Phát Điện MiNi Honda EP650, Nhật Bản 9,200,000₫

Máy Phát Điện MiNi MOTOYAMA MPG1500 3,950,000₫

Máy Phát Điện MiNi YAMAHA EF1000FW, TECHNOLOGY Nhật Bản 11,850,000₫

Máy Phát Điện MiNi YAMAHA EF2000IS 23,500,000₫

Máy Phát Điện MiNi YAMAHA EF2000IS,Nhật Bản 33,500,000₫

Máy Phát Điện MiNi YAMAHA ET950, TECHNOLOGY Nhật Bản 6,820,000₫

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI AGA2600 2KW 8,500,000₫

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI AGA3000 3KW 8,900,000₫

Máy Phát Điện Oshima 2kw Chạy Xăng 4,650,000₫

Máy Phát Điện Oshima 3kw Chạy Xăng 6,300,000₫

Call: 0878.229965

Chat Zalo